Sticordibank bij de Nieuwsbrief Leren van Lieven Coppens.


Sticordi is een letterwoord dat staat voor Stimuleren, Compenseren, Relativeren, Remediëren en Dispenseren. Onder deze vijf categorieën vallen alle maatregelen die scholen dagdagelijks nemen om tegemoet te komen aan de noden van kinderen en jongeren met ontwikkelings- en leerstoornissen.
Op deze Wiki wil ik samen met anderen deze maatregelen samenbrengen, zodat ze voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn. Iedereen kan lid worden en zijn bijdrage leveren. Lees er wel eerst even de spelregels op na. Deze Sticordibank is een onderdeel van mijn onderwijsportaal dat je op www.lievencoppens.com vindt.

Vanaf januari 2009 plaats ik op deze startpagina een soort blog waarop ik steeds de meest recente nieuwsjes, toevoegingen en wijzigingen in verband met deze Sticordibank zal aankondigen.

Lieven

2013-11-27 Zittenblijven
Ik voegde nieuwe teksten toe aan de rubriek Zittenblijven. De discussie gaat verder.

2013-11-15 Zittenblijven
De discussie over het OBPWO-rapport Zittenblijven in vraag gesteld. Een verkennende studie naar nieuwe praktijken voor Vlaanderen vanuit internationaal perspectief wordt nog steeds verder gezet. Ik maakte er een afzonderlijke rubriek voor: Zittenblijven.

2013-11-12 Zittenblijven
De discussie over het OBPWO-rapport Zittenblijven in vraag gesteld. Een verkennende studie naar nieuwe praktijken voor Vlaanderen vanuit internationaal perspectief wordt verder gezet op Belangrijke documenten.

2013-11-11 Zittenblijven
Ik voegde Prof.Dr. Wim Van den Broecks genuanceerde en kritische analyse van het OBPWO-rapport Zittenblijven in vraag gesteld. Een verkennende studie naar nieuwe praktijken voor Vlaanderen vanuit internationaal perspectief en de reactie van Prof.Dr. Bieke De Fraine toe aan de rubriek Belangrijke documenten.

2013-04-30 Nieuw materiaal psycho-educatie
Ik voegde heel wat nieuwe materialen toe aan de rubriek Psycho-educatie. Tegelijk werd deze uitgebreid met een nieuw thema: Gezondheidsproblemen.

2012-06-24 Nieuw materiaal psycho-educatie
Ik voegde een nieuwe werkmap toe aan de rubriek Psycho-educatie.

2012-06-09 Nieuwe belangrijke documenten
Ik plaatste de Engelse en Nederlandse versie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in de rubriek Belangrijke documenten.

2012-05-20 Nieuwe belangrijke documenten
Ik probeerde de geschiedenis van het Voorontwerp van decreet inzake de dringende en andere beleidsmaatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te schetsen in de rubriek Belangrijke documenten.

2012-02-22 Nieuw materiaal psycho-educatie
Ik voegde enkele nieuwe boeken toe aan de rubriek Psycho-educatie.

2012-01-15 tot 2012-02-20 Open brief van Prof. Dr. Wim Van den Broeck in verband met de onderwijsregelgeving sticordi
Je vindt deze open brief en de relevante reacties er op in de rubriek Belangrijke documenten.

2011-12-18 Nieuw materiaal psycho-educatie
Ik voegde enkele nieuwe boeken toe aan de rubriek Psycho-educatie.

2011-01-28 De Sticordibank krijgt navolging
Zonet kreeg ik een groot eerbewijs van de mensen van Letop | Die-'s-lekti-kus vzw! In hun nieuwsbrief van januari 2011 doen ze een oproep naar hun lezers om hun voorbeelden van goede sticordimaatregelen toe te sturen om ze op hun website te plaatsen. Een goed initiatief vindt dus navolging. Alleen is het jammer dat op die manier alle informatie weer verspreid wordt, terwijl het mijn bedoeling was alles te centraliseren. Maar goed, de kinderen kunnen er maar wel bij varen.

2010-11-14 Nieuw materiaal psycho-educatie
Ik voegde enkele nieuwe boeken toe aan de rubriek Psycho-educatie. Dank trouwens aan de mensen die me de afgelopen weken attent maakten op bepaalde werken.

2010-11-01 Nieuwe voorbeeld van een goede praktijk
Ik voegde een nieuw voorbeeld van een goede praktijk toe aan de Sticordibank. Iris Lignel, die vorig schooljaar afstudeerde als ergotherapeut, stelde een opmerkelijk lijstje sticordimaatregelen voor kinderen met DCD ter beschikking. Ik voegde ook een nieuwe rubriek toe aan de sticordibank: Psycho-educatie. Hierin kun je de referenties vinden van boeken en andere materialen die kinderen en jongeren kunnen helpen bij het leren omgaan met hun talenten en beperkingen.

2010-04-02 De rubriek Belangrijke documenten werd aangepast
De Nederlandse Koos Henneman schreef de basistekst over het gebruik van stimulerende, remediërende, compenserende en dispenserende maatregelen. Deze tekst mocht hier dan ook niet ontbreken. Ik plaatste hem in de rubriek Belangrijke documenten. Meteen is de Siticordibank ook een eerbetoon aan haar.

2010-01-26 De rubriek Belangrijke documenten werd aangepast
Het document van Modem over compenserende hulpmiddelen werd vervangen door de meest recente versie. Je leest er ook wat het standpunt is van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap in verband met het terugbetalen van hulpmiddelen voor kinderen en jongeren met dyslexie.

2009-12-20 Een op maat gemaakt samenwerkingsattest dyscalculie
Ik voegde zonet een uitstekend voorbeeld van een samenwerkingsattest dyscalculie toe aan de rubriek Voorbeelden van een goede praktijk. Het samenwerkingsattest is helemaal op maat van de leerling gemaakt en bevat een houdbaarheidsdatum. Hierdoor ben je verplicht het samenwerkingsattest ieder jaar opnieuw op te stellen. Aangezien de leerling zijn bevindingen op het attest mag noteren, kun je het meteen ook bijsturen indien nodig.

2009-04-06 Nieuwe informatie over het syndroom van Gilles de la Tourette
Ik voegde zonet enkele teksten toe aan de rubrieken Tourette en Over de impact van een probleem op het schoolgebeuren. Deze werden me ter beschikking gesteld door de Vlaamse Vereniging Gilles de la Tourette. Waarvoor dank!

2009-03-21 Nieuwe voorbeelden van een goede praktijk
Gisteren en vandaag voerde ik twee nieuwe Voorbeelden van een goede praktijk toe aan de Sticordibank. Een eerste bijdrage gaat over een ouderinitiatief in het Stedelijke Freinetatheneum 'De Wingerd' te Gent, de andere werd me bezorgd door leerkrachten uit de Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Harelbeke.

2009-03-01 Eerste getuigenis toegevoegd
Ik voegde zonet een eerste getuigenis toe aan de rubriek Ouders aan het woord. Een moeder beschrijft hoe moeilijk haar zoon met het Syndroom van Gilles de la Tourette het 's avonds na school kan hebben. Ze staat stil bij enkele minder gekende problemen van personen met dit syndroom en geeft enkele concrete maatregelen aan die zinvol kunnen zijn om in een begeleidingsplan op te nemen.

2009-02-25 Nieuwe rubrieken toegevoegd
Op vraag van een moeder en de Vlaamse Tourettevereniging heb ik twee pagina's aan de Sticordibank toegevoegd. Op de eerste pagina, Tourette, zal ik net zoals bij AD(H)D, Dyslexie en Dyscalculie algemene informatie verzamelen. Op de tweede pagina, Ouders aan het woord, zal ik getuigenissen van ouders bijeenbrengen.

2009-01-05 KlasCement en de Sticordibank
Inge De Cleyn van KlasCement toonde gisteren interesse om de bijdragen van de Sticordibank ook op KlasCement te krijgen. Ik heb geantwoord dat ik dat niet kan beslissen omdat de documenten het eigendom blijven van de oorspronkelijke auteurs. Wat niet wegneemt dat elke auteur ze vanzelfsprekend zelf kan aanbieden aan KlasCement. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Het goede materiaal kan maar zoveel mogelijk mensen bereiken. Wie dat ziet zitten kan dan ook per e-mail contact opnemen met Inge De Cleyn om haar zijn of haar materialen ter beschikking te stellen.