Koos Henneman, de "moeder" van de sticordimaatregelen

Stimuleren, remediëren, compenseren en dispenseren worden voor het eerst als methoden beschreven door Koos Henneman in haar tekst Methoden voor behandeling van ernstige spellingproblemen bij oudere leerlingen. Deze basistekst uit 1989 mag dan ook niet op de Sticordibank ontbreken.
Koos Henneman is dyslexiedeskundige van het eerste uur. Vanuit haar beroep als Neerlandica en vanuit haar ervaring met één van haar kinderen ontwikkelde ze een gigantische expertise op dit gebied. 25 jaar geleden al hield ze overal in Nederland inspirerende lezingen over de voorzieningen die voor deze leerlingen in het voortgezet onderwijs nodig zijn. Ze was ook als auteur betrokken bij het ontwikkelen van het protocol voor de aanpak van leesproblemen en dyslexie in het voortgezet onderwijs.

Modem Wilrijk

Modem is een adviescentrum uit de provincie Antwerpen dat concrete ondersteuning biedt aan personen met een handicap en hun omgeving. Je kunt bij Modem terecht met vragen over:
  • het aanpassen van computers (zowel hardware- als softwarematig) voor mensen met een handicap
  • laag- en hoogtechnologische communicatiehulpmiddelen
Het advies is onafhankelijk, vrijblijvend, deskundig en op maat van de cliënt. Alle hulpmiddelen kunnen ter plaatse eerst in een demonstratieruimte worden uitgeprobeerd.
Het volgende document van hun hand mag hier zeker niet ontbreken:

Contactgegevens Modem:
Modem
Doornstraat 331
2160 Wilrijk
Tel.: 03 820 63 50
Fax: 03 828 69 64

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Brussel

Het VAPH heeft op 12 januari 2010 een informatiebrief verspreid waarin duidelijk staat dat dyslexie niet als een handicap beschouwd wordt. Sinds 1 september 2009 is het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid bevoegd voor de speciale hulpmiddelen voor jongeren met dyslexie, zowel op school als thuis. Het departement heeft hiertoe financiële middelen van het VAPH overgenomen. Dyslexie is volgens het VAPH een leerstoornis die in zekere mate verholpen kan worden door een aangepaste ondersteuning in het onderwijs. Leerlingen met dyslexie die toch bij het VAPH aangemeld worden, zullen doorverwezen worden naar de eigen school.
Dyslexie kan door het VAPH slechts voor een beperkt aantal personen werkelijk als een handicap erkend worden. Het zal dan gaan om zwaar dyslectische volwassenen, die bijstand nodig hebben buiten de werksfeer.

15 juli 2011: Pascal Smet lanceert de nota Dringende beleidsmaatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

In volle vakantie beslist Minister Pascal Smet dat er onvoldoende draagkracht is voor het leerzorgkader. Hij lanceert wel een nota met als titel 'Dringende beleidsmaatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften' Ook deze nota blijft niet onbesproken. In wat volgt geef ik een chronologisch overzicht van de discussie die naar aanleiding ervan ontstaat.

Toeval of niet, kort hierna verschijnt er een netoverstijgende CLB-visie op attestering buitengewoon onderwijs en geïntegreerd onderwijs:

Kort hierna vindt er een gedachtewisseling plaats tussen Pascal Smet en de leden van de Commissie onderwijs en gelijke kansen van het Vlaamse Parlement:

Na nieuwjaar laat ook het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) zich niet onbetuigd:

Op 15 januari 2012 verschijnt de Open Brief van van Prof. Dr. Wim Van den Broeck, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel en Mevr. Eva Staels over de geplande onderwijsregelgeving in verband met de verankering van de Sticordimaatregelen in het onderwijsbeleid:

Vervolgens sturen Prof. Dr. Wim Van den Broeck, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel en Mevr. Eva Staels, wetenschappelijk onderzoeker, PhD student Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel een bericht naar de leden van de Commissie onderwijs en gelijke kansen van het Vlaamse Parlement:

In maart geeft de Vlaamse regering zijn eerste principiële goedkeuring aan het 'Voorontwerp van decreet betreffende dringende en andere maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften':

De Kinderrechtencoalitie reageert met een nota over inclusief onderwijs:

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) formuleert het volgende advies:

Om dit alles goed te kunnen volgen moet je ook het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap gelezen hebben. Je vindt hieronder zowel de Engelse als de Nederlandse versie:

Daarenboven is het ook belangrijk dat je het advies van het Steunpunt Recht en Onderwijs in verband met het VN-verdrag kent:


15 januari 2012: Open brief van Prof. Dr. Wim Van den Broeck, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel en

Mevr. Eva Staels, wetenschappelijk onderzoeker, PhD student Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel in verband met de onderwijsregelgeving Sticordi

Met toestemming van Prof. Dr. Wim Van den Broeck publiceer ik hier de Open brief over de geplande onderwijsregelgeving in verband met de verankering van de Sticordimaatregelen in het onderwijsbeleid. Deze tekst kan niet ruim genoeg verspreid worden. De visie en de standpunten die in deze brief ingenomen worden, zijn zeer duidelijk en herkenbaar. De bekommernissen die geformuleerd worden kunnen we alleen maar onderschrijven.

De auteurs schreven deze brief naar aanleiding van de volgende beleidstekst van minister Pascal Smet:

Reacties hierop konden niet uitblijven. Het was ook de bedoeling van Prof. Dr. Wim Van den Broeck en Mevr. Eva Staels om hierover een discussie in het leven te roepen. Blijkbaar zijn ze daar in geslaagd. Ik verzamelde de reacties hieronder voor jullie.

De data bij deze documenten zijn door mij toegevoegd om de chronologie weer te geven en kunnen enigszins afwijken van de data waarop de teksten geschreven zijn. De chronologie is echter wel correct. Ter ondersteuning van deze discussie stel ik nog wat materiaal van Robert E. Slavin, waarnaar zowel Prof. Dr. Annemie Desoete als Prof. Dr. Wim Van den Broeck verwijzen, ter beschikking:

Om het artikel van Slavin goed te begrijpen, moet je de betekenis van het woord Paraprofessional goed begrijpen. Daarom deze tekst:sticordibank.png