Beschrijving

Dyscalculie is te omschrijven als die cognitieve, specifieke, levenslange op biologische wijze aan een individu gebonden stoornis die belet, binnen een gemiddelde termijn, te komen tot het voldoende vlot kunnen oproepen en gebruiken van mathematische feitenkennis en procedures, en die het noodzakelijk maakt terug te vallen op spontane en/of onderwezen compensatietechnieken.

(Van Vugt, P., Neuropsychologische achtergronden van rekenstoornissen in Van Vugt, P. (red), Remediƫren wiskunde, de basisschool voorbij. Een aanzet tot orthodidactisch werken in het vak wiskunde, Lannoo Campus, Leuven, 2006, blz. 36)

Verwijzingen

DESOETE A. & BRAAMS T., Kinderen met dyscalculie, Boom, Amsterdam, 2008, 174 blz., ISBN 978-90-8506-368-1.